გიდის/ ტუროპერატინგის და ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
თარიღები:
20 იან - 19 თებ
მდებარეობა:
თბილისი
კატეგორიები:
Subcategories:
აღწერა:

გიდის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ნებისმიერმა მსურველმა.
კურსს გაუძღვება კულტურის პოპულარიზაციის ცენტრის და კულტურ.ჯი-ს დამფუძნებელი და დირექტორი თამარ კენჭოშვილი.

კურსი შედგება 2 ეტაპისაგან:
1.    მოკლე კურსი (პირველი დონე-ზოგადი უნარები)
2.    სრული კურსი (პირველი და მეორე დონე)

პირველი დონე მოიცავს:

 • გიდის ხელოვნების არსი და მისი მნიშვნელობა ტურისტული ფირმის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის
 • ექსკურსიის სტრუქტურა, საექსკურსიო მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადების ეტაპები, ექსკურსიის ტექნოლოგიური რუკა
 • გიდის თხრობის ხერხები და მეტყველების კულტურა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების ტექნოლოგიებში წამოჭრილი ძირითადი პრობლემები, მათი გადაჭრის გზები
 • სალაშქრო აღჭურვილობა და მისი გამოყენების წესები
 • ტურისტებთან ურთიერთობა და კომფლიქტური სიტუაციების დარეგულირება
 • ჩვენების მეთოდური ხერხები, პირობები და საფეხურები
 • გიდის მიერ დროის მენეჯმენტის ცოდნა და გამოყენება
 • გიდის ჟესტიკულაცია, მზერითი კონტაქტი, სივრცითი განლაგება და მათი მნიშვნელობა ექსკურსიის მსვლელობის დროს
 • ჯგუფის მართვის სპეციფიკა
 • გიდი და თანამედროვე ტექნოლოგიები

მეორე დონე მოიცავს:

 • ტურისტული პროცესის მონაწილეები და მათი უფლება/მოვალეობები
 • ტურის დაგეგმვის და მენეჯმენტის ზოგადი საფუძვლები;
 • ტურისტებთან ურთიერთობის ძირითადი ფსიქოლგიური ასპექტები
 • საქართველოს ტურისტული რესურსები
 • კულტურულ-შემეცნებითი ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • ღვინის ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • სალაშქრო-სათავგადასავლო ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ტურისტულ მარშრუტებზე
 • თემატური ტურების დაგეგმვა, დამუშავება, რეალიზება.
 • საავტორო ტურზე მუშაობის პრინციპები
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • პიროვნული ზრდის, წარმატებული კომუნიკაციის და საკუთარი თავის სწორად რეალიზაციის მასტერ კლასი.

პრაქტიკული კურსის პროგრამა: ( დამატებით)
გასვლითი ტურები საქართველოს ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებში: თბილისი, მცხეთა, ანანური, კახეთი, ახალციხე, ყაზბეგი.
კურსის ღირებულება:
მოკლე კურსი (პირველი დონე) -  250 ლარი (12 ლექცია - 1 თვე)
სრული კურსი (პირველი და მეორე დონე) – 750 ლარი (36 ლექცია - 3 თვე)

მსმენელები პრაქტიკას გაივლიან სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოებში.
წარჩინებული მსმენელები დასაქმდებიან.

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).
ტელ: 214 90 50; (+995 595) 40 47 48; (+995 551) 551 40 42 40
ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com                                                                                                            
                                   

ტუროპერატინგის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ყველა მსურველმა და ნებისმიერი პოფესიის ადამიანმა. ჩვენთან შეისწავლით: ტურების, ლაშქრობების, ექსკურსიების დაგეგმვა-შემუშავებას, ტურისტული სააგენტოების ფუნქციონირების მექანიზმებსა და მათ დამოკიდებულებას ტუროპერატორულ კომპანიებთან. მოლაპარაკების წარმოებას, მომსახურების ხრისხის კონტროლს და მის წრმატებით განხორციელებას.
                                                                                                                                                                              
კურსი მოიცავს: 

 • ტურიზმის ოპერირების საფუძვლები
 • ტურიზმის განვითარების ძირითადი ასპექტები
 • ტურიზმის სახეები და მიმართულებები, კლასიფიკაცია
 • მომსახურების კლასები და პაკეტები
 • ტურის პროექტირება
 • ტურფირმის იმიჯი, მიმზიდველი ტურპროდუქტის შექმნა
 • ხელშეკრულებები ტუროპერატორებს შორის
 • ხელშეკრულებები კვების ბლოკთან და ავტოტრანსპორტთან
 • ტურისტული დოკუმენტაცია, სავიზო მხარდაჭერის პოლიტიკა, სამოგზაურო დაზღვევა
 • ტურისტული მარშრუტის აღწერა-შედგენა, დროში გაწერა და მართვა
 • ტურპაკეტის შედგენა და ფასების კალკულაცია

კურსის ღირებულება: 250 ლარი (12 ლექცია)
მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1სთ.
კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).
ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40
ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com                                                                                                            
                                 

 ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ყველა მსურველმა და ნებისმიერი პოფესიის ადამიანმა. ჩვენთან შეისწავლით:  ტურიზმის მენეჯმენტს და მის სტრუქტურას, ტურისტული ფირმის ხელმძღვანელობას და პერსონალის მართვას, საქმიანი თათბირებისა და მოლაპარაკებების ჩატარების  - კონფერენციების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას.

კურსი მოიცავს:

 • ტურიზმის საფუძვლები, განმარტებები, მისი განვითარების მოკლე ისტორია
 • ტურიზმის სახეები, კლასიფიკაცია და ძირითადი მიმართულებები
 • მენეჯმენტისა და მარკეტინგის როლი ტურიზმში
 • ტურისტული ბაზრის სეგმენტები და მოგზაურთა ფსიქოლოგია
 • საქართველოს ტურისტული რეგიონები
 • ეკოტურიზმი და გარემოს დაცვა
 • ეკოტურიზმი და თანამედროვე მსოფლიო
 • საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი (რუკაზე მუშაობა)
 • ტურისტული ბაზრის მოთხოვნა-მიწოდება
 • ტურისტული ფირმის პერსონალი, მათი შერჩევა, მართვა და მოტივაცია
 • მენეჯერის როლი, ძალაუფლება და ავტორიტეტი
 • საქმიანი თათბირებისა და მოლაპარაკებების ჩატარების ორგანიზება
 • კომფლიქტები და სტრესები
 • რეკლამის როლი ტურიზმის მენეჯმენტში
 • საქართველოს ინდუსტრიის რესურსები და ინფრასტრუქტურა (სატრანსპორტო საშუალებები, დაცული ტერიტორიები, თემატური პარკები, კვების ობიექტები და სხვა)
 • საქართველოს ძირითადი ტურისტული მარშრუტები

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

კურსის ხანგრძლივობაა 1 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1სთ.
კურსის ღირებულება: 300 ლარი (12 ლექცია)

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).
ტელ: 214 90 50; 595 40 47 48; 551 40 42 40
ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com