პრაქტიკული ბუღალტერიის/საგადასახადო კანონმდებლობის/ფინანსური მენეჯმენტის IFRS-ის შემსწავლელი კურსები
თარიღები:
31 იან - 02 მარ
მდებარეობა:
თბილისი
კატეგორიები:
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები 
Subcategories:
ტრენინგ კურსები
აღწერა:

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ

პრაქტიკული ბუღალტერიის, საგადასახადო კანონმდებლობის პრაქტიკულ

და ფინანსური მენეჯმენტის IFRS-ის სტანდარტების გამოყენებით შემსწავლელ კურსებს!

ჩვენი კომპანია წარმოადგენს მრავალწლიან გამოცდილების მქონდე, პრაქტიკოსი სპეციალისტების და ტრენერებისგან შემდგარ გუნდს, ჩვენს მიერ, წლების მანძილზე მომზადებული მსმენელები, აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას დამოუკიდებელ ბუღალტრებად, ფინანსისტებად და მენეჯერებად!

 

გაითვალისწინეთ, ჩვენთან შესაძლებელია ბუღალტერიის მომზადება ინგლისურ ენაზეც, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე მცირე ჯგუფებში.

 

 1. გთავაზობთ ტრეინინგ კურსებს ბუღალტერაში!

 

 • პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის შესწავლა
 • კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამების შესწავლა (Oris, Superfin, Info, 1C)
 • სტაჟირება ,,AMG”-  ბუღალტრულ კომპანიაში.

პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის შესწავლა

მიზნობრივი ჯგუფები: კომბინირებული ჯგუფები, როგორც დამწყები და მომქმედი ბუღალტრებისთვის, ასევე ნებისმიერი პროფესიის  და განათლების მქონე პირთათვის.

კურსის აღწერა: ტრენინგ პროგრამა შექმნილია კვალიფიციური გამოცდილი ბუღალტრებისა და აუდიტების ჯგუფის მიერ და ითვალისწინებს ფინანასური აღრიცხვის, საგადასახადო კოდექსის და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების კომპლექსურ შესწავლას, რის საფუძველზეც შეძლებთ კომლექსური ამოცანების გადაჭრას, რაც გულისხმობს, როგორც ფინანასური უწყისების, ასევე საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას, რთულ ფინანასურ სიტუაციებში რჩევების მიცემას და საგადასახადო კანონების მორგებას და ლავირებას კომპანიის სასიკეთოთ.

სწავლების მეთოდი: ლექციები, ინტერქტივი, დისკუსია, პრაქტიკული ქეისები და სამუშაოები, თემატური გამოკითხვა, შეფასების ტესტები, მათი განხილვა და ანალიზი, კურსის განმავლიბაში ჩატარდება ორი შუალედური, ხოლო დასრულებისას სასერთიფიკატო გამოცდა.

შედეგი:  პროგრამის სრულყოფილად დაუფლების შემდეგ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად აწარმოოთ ნებისმიერი ორგანიზაციული ფორმის საბუღალტრო საქმე და სრულყოფილად წარმართოდ საგადასახადო აღრიცხვიანობა, მოახდინოთ ანგარიშების ნაშთების კონტროლი და ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების დამოუკიდებლად მომზადება.

დამატებითი ბენეფიტები და უპირატესობები: კურსს უძღვებიან - გამოცდილი პროფესიონალი სერტიფიცირებული, პრაქტიკოსი მთავარი ბუღალტერები, მსმენელებს უფასოდ გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურა,  სხვადასხვა ქეისების მაგალითების დოკუმენტაციები.

 

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება და გაიცემა შესაბამისი ორენოვანი სერთიფიკატი.

 

კურსის ხანგრძლივობა - 24 ლექცია

ლექციის ხანგრძლივობა -1.30

დილის და დღის საათებში კურსის ღირებულება ჯგუფში - 280 ლარი

საღამოს ჯგუფებში კურსის ღირებულება:  300 ლარი

 

კურსის ღირებულება - ორ კაციან ჯგუფში 500 ლარი

კურსის ხანგრძლივობა - 20 ლექცია

ლექციის ხანგრძლივობა -1.30 წთ

 

მეცადინეობა ჩატარდება - დილის, დღის და საღამოს ჯგუფებში

კომპიუტერული ბუღალტერია:

ორისი - 8 ლექცია-ინდივიდუალურად - 150 ლარი

 

სუპერფინი - 8 ლექცია-ინდივიდუალურად - 150 ლარი

 

ინფო - 6 ლექცია-ინდივიდუალურად - 150 ლარი

 

1C -ბუღალტერია

2-3 კაციან ჯგუფში - 8 საათი - 200 ლარი

ინდივიდუალურად - 6 საათი- 300 ლარი

 

www.rs.ge- სთან მუშაობის შესწავლა ინდივიდუალურად:  1 ლექცია -30 ლარი

სტაჟირება:

,,VIP INTELLECT GROUP"-ის საბუღალტრო აღრიცხვისა და პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსდამთავრებულები სტაჟირებას გაივლიან შპს ,,AMG"-ის გამოცდილ და პროფესიონალ ბუღალტრებთან.

 

სტაჟირების დასრულების შემდეგ მოგეცემათ რეკომენდაცია როგორც ჩვენი სასწავლო ცენტრისგან, ასევე კომპანია ,,AMG"-ისგან.

 

ეს იქნება რეალური პრაქტიკა, რომ შემდგომაც კურსდამთავრებულმა უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად აწარმოოს საბუღალტრო საქმიანობა სხვადასხვა სფეროში!

 

სტაჟირებისას პრაქტიკანტს რეალურად ექნება შეხება:

1. მოქმედი, სხვადასხვა ორგანიზაციების რეალური დოკუმენტების დამუშავებასთან

2. კომპიუტერული პროგრამა ორისის პრაქტიკულად გამოყენება -  რეალურ საბუთებზე დაყრდნობით

3. www.rs.ge-სთან მუშაობა

4. ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობა

5. სრული საბუღალტრო დოკუმენტაციების დამუშავება ერთ საოპერაციო პერიოდში.

 

პრაქტიკის ხანგრძლივობა: ერთად ერთი თვე

დღეში არანაკლებ 2 საათისა:

ღირებულება ინდივიდუალურად: 300 ლარი

 

გაითვალისწინეთ: თქვენ პრაქტიკულ ბუღალტრულ საქმიანობას შეგასწავლიან ისეთი დონის ბუღალტრები, რომელთაც აქვთ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება წარმოების, ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს ყველანაირ ორგანიზაციაში!

 1. გთავაზობთ ტრეინინგ კურსს - ,,საგადასახადო კანონმდებლობაში“

 (თეორიული და პრაქტიკული კურსი)

კურსის მიზანი:   კურსის შესწავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ ცოდნას საგადასახადო კანონმდებლობაში და შესძლებენ ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.

სამიზნე აუდიტორია:  კურსი განკუთვნილია მოქმები ბუღალტრებისათვის, ფინანსური მენეჯერებისათვის,საგადასახადო სპეციალისტებისათვის, აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებული პირებისათვის.

კურსის თემატიკა:                                                                                                                                                                       

 1. საქართველოს საგადასახადო სისტემა, ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია; გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა;
 2. საგადასახადო ვალდებულება, საგადასახადო ანგარიშგება;
 3. საშემოსავლო და მოგების გადასახადი;
 4. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი;
 5. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი;
 6. დამატებული ღირებულების გადასახადი;
 7. აქციზი;
 8. იმპორტის გადასახადი, ადგილობრივი  გადასახადი;
 9. საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა;
 10. საგადასახადო დავა;
 11. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ და სხვადასხვა მეთოდური მითითებები;
 12. პრაქტიკული ქეისების ანალიზი.

 

კურსის მიმდინარეობისას გამოყენებული იქნება შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელოები, მეთოდური მითითებები, შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებები.

 

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:

 

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ : 

 • სააღრიცხვო სისტემის ახალ რეგულაციაზე მორგებას;
 • ახალი საკანონმდებლო ნორმების სწორ ინტერპრეტაციას;
 • ესტონური მოდელის შედეგად პოზიტიური ცვლილებების სწორად გამოყენებას;
 • პოტენციურად სარისკო საკითხების იდენტიფიცირებას და შესაბამის რეაგირებას;

 

კურსი მოიცავს: 12 ლექციას; 

ლექციები  ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ-2 სთ

ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 5-6 მსმენელი

კურსის ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: 400 ლარს

 

კურსს უძღვება ტრენერი : დავით მამრიკიშვილი www.linkedin.com/in/davidmamrikishvili

 1. ,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ ფინანსური მენეჯმენტის კურსს IFRS-ის სტანდარტებით!

პროგრამა განკუთვნილია:  ბიზნესის ფინანსური მართვის საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის, მოქმედი მენეჯერებისთვის, ბუღალტრებისთის, მთავარი ბუღალტრებისთვის და დამწყები და მოქმედი ფინანსისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის.

აგრეთვე გაგიწევთ კონსუტაციებს როგორც ფიზიკურ პირებს ასევე კომპანიის წარმომადგენლებს ნებისმიერ ფინანსური პრობლემის მოსაგვარებლად, როგორც ერთჯერადად ასევე პერიოდულად.

კურსი მოიცავს:
1. ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციები
2. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება:

 • საბალანსო ანგარიშგება
 • მოგება ზარალის ანგარიშგება
 • კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
 • ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები

3. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადება:

 • ჯგუფი და კონსოლიდაცია
 • შვილობილი კომპანიები

4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
5. ბიუჯეტირება
6. ხარჯთაღრიცხვა (Standard Costing)
7. საერთაშორისო ფინანსური რეპორტინგის სტანდარტები

ძირითადი საშუალებები:

 • არამატერიალური აქტივები
 • ფინანსური რეპორტინგი
 • ინვენტარი
 • და ა.შ.

8. ინვესტირების გადაწყვეტილება
9. ბიზნესის შეფასება (ღირებულების გაანგარიშება)
10. ფინანსური რისკები და კონტროლები.

გაითვალისწინეთ: ლექციების მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრაქტიკული მაგალითების და სიტუაციური ამოცანების განხილვას, როგორც მსოფლიო, ასევე ქართული კომპანიების დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ნიუანსებს. მსმენელებს გადაეცემათ სასწავლო მასალები და პრაქტიკული სავარჯიშოები, გაიმართება დისკუსიები, თავად მსმენელებისთვის საინტერესო და პრობლემური სიტუაციური მაგალითების განხილვა და მისი თავიდან აცილების კვალიფიციური და სწორი მიდგომები.

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი: დამოუკიდებლად შეძლებენ ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობას. ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან საქართველოში არსებული წამყვანი კომპანიის მთავარი ბუღალტრები და ფინანსისტები, მენეჯერები, ბიზნესმენები.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია.

პროგრამის საფასური: 500 ლარი - 4 კაცი და მეტი ჯგუფში.

ორი ან მეტი მსმსნელის ერთი ორგანიზაციიდან დაინტერესების შემთხვევაში გადაიხდით 450 ლარს ნაცვლად 500 ლარის.
 

პროგრამას უძღვება მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი ფინანსისტი: ,,NexiaTA”-საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის და რეპორტინგის მენეჯერი.

ჩვენს მიერ მომზადებულები არიან, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კომპანიის ბუღალტრები და ფინანსისტები, კომპანიის ხელმძღვანელები, მათ შორისაა: შპს ,,ემბავუდ ჯორჯია“, შპს ,,ფურშეტ ჯორჯია“, შპს ,,სახალხო აფთიაქი“, შპს ,,გერმანიის საერთაშორისო  თანამშრომლობის საზოგადოება"   და სხვა კომპანიების წარმომადგენლები.                      

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნებს და მხოლოდ თქვენი კადრებისთვის ჩატარდება სასწავლო კურსი!

მის: პეკინის ქ. #28, მე-6 სართ

ტელ: +995 32 2378111; +995593618212; +995551196110;

e-mail: ninovipicg@gmail.com

https://www.facebook.com/vipintellectgroup/

http://vipintellect.ge

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ

პრაქტიკული ბუღალტერიის, საგადასახადო კანონმდებლობის პრაქტიკულ

და ფინანსური მენეჯმენტის IFRS-ის სტანდარტების გამოყენებით შემსწავლელ კურსებს!

ჩვენი კომპანია წარმოადგენს მრავალწლიან გამოცდილების მქონდე, პრაქტიკოსი სპეციალისტების და ტრენერებისგან შემდგარ გუნდს, ჩვენს მიერ, წლების მანძილზე მომზადებული მსმენელები, აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას დამოუკიდებელ ბუღალტრებად, ფინანსისტებად და მენეჯერებად!

 

გაითვალისწინეთ, ჩვენთან შესაძლებელია ბუღალტერიის მომზადება ინგლისურ ენაზეც, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე მცირე ჯგუფებში.

 

 1. გთავაზობთ ტრეინინგ კურსებს ბუღალტერაში!

 

 • პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის შესწავლა
 • კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამების შესწავლა (Oris, Superfin, Info, 1C)
 • სტაჟირება ,,AMG”-  ბუღალტრულ კომპანიაში.

პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის შესწავლა

მიზნობრივი ჯგუფები: კომბინირებული ჯგუფები, როგორც დამწყები და მომქმედი ბუღალტრებისთვის, ასევე ნებისმიერი პროფესიის  და განათლების მქონე პირთათვის.

კურსის აღწერა: ტრენინგ პროგრამა შექმნილია კვალიფიციური გამოცდილი ბუღალტრებისა და აუდიტების ჯგუფის მიერ და ითვალისწინებს ფინანასური აღრიცხვის, საგადასახადო კოდექსის და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების კომპლექსურ შესწავლას, რის საფუძველზეც შეძლებთ კომლექსური ამოცანების გადაჭრას, რაც გულისხმობს, როგორც ფინანასური უწყისების, ასევე საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას, რთულ ფინანასურ სიტუაციებში რჩევების მიცემას და საგადასახადო კანონების მორგებას და ლავირებას კომპანიის სასიკეთოთ.

სწავლების მეთოდი: ლექციები, ინტერქტივი, დისკუსია, პრაქტიკული ქეისები და სამუშაოები, თემატური გამოკითხვა, შეფასების ტესტები, მათი განხილვა და ანალიზი, კურსის განმავლიბაში ჩატარდება ორი შუალედური, ხოლო დასრულებისას სასერთიფიკატო გამოცდა.

შედეგი:  პროგრამის სრულყოფილად დაუფლების შემდეგ თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად აწარმოოთ ნებისმიერი ორგანიზაციული ფორმის საბუღალტრო საქმე და სრულყოფილად წარმართოდ საგადასახადო აღრიცხვიანობა, მოახდინოთ ანგარიშების ნაშთების კონტროლი და ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების დამოუკიდებლად მომზადება.

დამატებითი ბენეფიტები და უპირატესობები: კურსს უძღვებიან - გამოცდილი პროფესიონალი სერტიფიცირებული, პრაქტიკოსი მთავარი ბუღალტერები, მსმენელებს უფასოდ გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურა,  სხვადასხვა ქეისების მაგალითების დოკუმენტაციები.

 

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება და გაიცემა შესაბამისი ორენოვანი სერთიფიკატი.

 

კურსის ხანგრძლივობა - 24 ლექცია

ლექციის ხანგრძლივობა -1.30

დილის და დღის საათებში კურსის ღირებულება ჯგუფში - 280 ლარი

საღამოს ჯგუფებში კურსის ღირებულება:  300 ლარი

 

კურსის ღირებულება - ორ კაციან ჯგუფში 500 ლარი

კურსის ხანგრძლივობა - 20 ლექცია

ლექციის ხანგრძლივობა -1.30 წთ

 

მეცადინეობა ჩატარდება - დილის, დღის და საღამოს ჯგუფებში

კომპიუტერული ბუღალტერია:

ორისი - 8 ლექცია-ინდივიდუალურად - 150 ლარი

 

სუპერფინი - 8 ლექცია-ინდივიდუალურად - 150 ლარი

 

ინფო - 6 ლექცია-ინდივიდუალურად - 150 ლარი

 

1C -ბუღალტერია

2-3 კაციან ჯგუფში - 8 საათი - 200 ლარი

ინდივიდუალურად - 6 საათი- 300 ლარი

 

www.rs.ge- სთან მუშაობის შესწავლა ინდივიდუალურად:  1 ლექცია -30 ლარი

სტაჟირება:

,,VIP INTELLECT GROUP"-ის საბუღალტრო აღრიცხვისა და პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსდამთავრებულები სტაჟირებას გაივლიან შპს ,,AMG"-ის გამოცდილ და პროფესიონალ ბუღალტრებთან.

 

სტაჟირების დასრულების შემდეგ მოგეცემათ რეკომენდაცია როგორც ჩვენი სასწავლო ცენტრისგან, ასევე კომპანია ,,AMG"-ისგან.

 

ეს იქნება რეალური პრაქტიკა, რომ შემდგომაც კურსდამთავრებულმა უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად აწარმოოს საბუღალტრო საქმიანობა სხვადასხვა სფეროში!

 

სტაჟირებისას პრაქტიკანტს რეალურად ექნება შეხება:

1. მოქმედი, სხვადასხვა ორგანიზაციების რეალური დოკუმენტების დამუშავებასთან

2. კომპიუტერული პროგრამა ორისის პრაქტიკულად გამოყენება -  რეალურ საბუთებზე დაყრდნობით

3. www.rs.ge-სთან მუშაობა

4. ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობა

5. სრული საბუღალტრო დოკუმენტაციების დამუშავება ერთ საოპერაციო პერიოდში.

 

პრაქტიკის ხანგრძლივობა: ერთად ერთი თვე

დღეში არანაკლებ 2 საათისა:

ღირებულება ინდივიდუალურად: 300 ლარი

 

გაითვალისწინეთ: თქვენ პრაქტიკულ ბუღალტრულ საქმიანობას შეგასწავლიან ისეთი დონის ბუღალტრები, რომელთაც აქვთ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება წარმოების, ვაჭრობის და მომსახურების სფეროს ყველანაირ ორგანიზაციაში!

 1. გთავაზობთ ტრეინინგ კურსს - ,,საგადასახადო კანონმდებლობაში“

 (თეორიული და პრაქტიკული კურსი)

კურსის მიზანი:   კურსის შესწავლის შემდეგ მსმენელები მიიღებენ ცოდნას საგადასახადო კანონმდებლობაში და შესძლებენ ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.

სამიზნე აუდიტორია:  კურსი განკუთვნილია მოქმები ბუღალტრებისათვის, ფინანსური მენეჯერებისათვის,საგადასახადო სპეციალისტებისათვის, აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებული პირებისათვის.

კურსის თემატიკა:                                                                                                                                                                       

 1. საქართველოს საგადასახადო სისტემა, ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია; გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა;
 2. საგადასახადო ვალდებულება, საგადასახადო ანგარიშგება;
 3. საშემოსავლო და მოგების გადასახადი;
 4. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი;
 5. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი;
 6. დამატებული ღირებულების გადასახადი;
 7. აქციზი;
 8. იმპორტის გადასახადი, ადგილობრივი  გადასახადი;
 9. საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა;
 10. საგადასახადო დავა;
 11. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ და სხვადასხვა მეთოდური მითითებები;
 12. პრაქტიკული ქეისების ანალიზი.

 

კურსის მიმდინარეობისას გამოყენებული იქნება შემოსავლების სამსახურის სიტუაციური სახელმძღვანელოები, მეთოდური მითითებები, შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებები.

 

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:

 

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ : 
• სააღრიცხვო სისტემის ახალ რეგულაციაზე მორგებას;
• ახალი საკანონმდებლო ნორმების სწორ ინტერპრეტაციას;
• ესტონური მოდელის შედეგად პოზიტიური ცვლილებების სწორად გამოყენებას;
• პოტენციურად სარისკო საკითხების იდენტიფიცირებას და შესაბამის რეაგირებას;

 

კურსი მოიცავს: 12 ლექციას; 

ლექციები  ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ-2 სთ

ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 5-6 მსმენელი

კურსის ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: 400 ლარს

 

კურსს უძღვება ტრენერი : დავით მამრიკიშვილი www.linkedin.com/in/davidmamrikishvili

 1. ,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ ფინანსური მენეჯმენტის კურსს IFRS-ის სტანდარტებით!

პროგრამა განკუთვნილია:  ბიზნესის ფინანსური მართვის საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის, მოქმედი მენეჯერებისთვის, ბუღალტრებისთის, მთავარი ბუღალტრებისთვის და დამწყები და მოქმედი ფინანსისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის.

აგრეთვე გაგიწევთ კონსუტაციებს როგორც ფიზიკურ პირებს ასევე კომპანიის წარმომადგენლებს ნებისმიერ ფინანსური პრობლემის მოსაგვარებლად, როგორც ერთჯერადად ასევე პერიოდულად.

კურსი მოიცავს:
1. ფინანსური მენეჯმენტის ფუნქციები
2. კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება:
** საბალანსო ანგარიშგება
** მოგება ზარალის ანგარიშგება
** კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება
** ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
3. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები მომზადება:
** ჯგუფი და კონსოლიდაცია
** შვილობილი კომპანიები
4. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
5. ბიუჯეტირება
6. ხარჯთაღრიცხვა (Standard Costing)
7. საერთაშორისო ფინანსური რეპორტინგის სტანდარტები

ძირითადი საშუალებები:
** არამატერიალური აქტივები
** ფინანსური რეპორტინგი
** ინვენტარი
** და ა.შ.
8. ინვესტირების გადაწყვეტილება
9. ბიზნესის შეფასება (ღირებულების გაანგარიშება)
10. ფინანსური რისკები და კონტროლები.

გაითვალისწინეთ: ლექციების მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრაქტიკული მაგალითების და სიტუაციური ამოცანების განხილვას, როგორც მსოფლიო, ასევე ქართული კომპანიების დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ნიუანსებს. მსმენელებს გადაეცემათ სასწავლო მასალები და პრაქტიკული სავარჯიშოები, გაიმართება დისკუსიები, თავად მსმენელებისთვის საინტერესო და პრობლემური სიტუაციური მაგალითების განხილვა და მისი თავიდან აცილების კვალიფიციური და სწორი მიდგომები.

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი: დამოუკიდებლად შეძლებენ ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობას. ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან საქართველოში არსებული წამყვანი კომპანიის მთავარი ბუღალტრები და ფინანსისტები, მენეჯერები, ბიზნესმენები.

პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია.

პროგრამის საფასური: 500 ლარი - 4 კაცი და მეტი ჯგუფში.

ორი ან მეტი მსმსნელის ერთი ორგანიზაციიდან დაინტერესების შემთხვევაში გადაიხდით 450 ლარს ნაცვლად 500 ლარის.
 

პროგრამას უძღვება მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი ფინანსისტი: ,,NexiaTA”-საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის და რეპორტინგის მენეჯერი.

ჩვენს მიერ მომზადებულები არიან, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კომპანიის ბუღალტრები და ფინანსისტები, კომპანიის ხელმძღვანელები, მათ შორისაა: შპს ,,ემბავუდ ჯორჯია“, შპს ,,ფურშეტ ჯორჯია“, შპს ,,სახალხო აფთიაქი“, შპს ,,გერმანიის საერთაშორისო  თანამშრომლობის საზოგადოება"   და სხვა კომპანიების წარმომადგენლები.                      

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნებს და მხოლოდ თქვენი კადრებისთვის ჩატარდება სასწავლო კურსი!

მის: პეკინის ქ. #28, მე-6 სართ

ტელ: 2378111; 593618212; 551196110;

e-mail: ninovipicg@gmail.com

https://www.facebook.com/vipintellectgroup/

http://vipintellect.ge

 

მსგავსი განცხადებები
,,ჯანდაცვის მენეჯმენტის“, სამედიცინო რეგისტრატორის და ფარმაკოლოგიის კურსები

VIP Intellect Group


31 იან - 01 მარ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials (CompTIA A+ )

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


23 იან - 23 თებ

IT ინჟინერია- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერტიფიკატო კურსი

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი


06 თებ - 06 მარ

IT ქსელის შემსწავლელი კურსი + პრაქტიკა

Next-IT Academy


14 თებ - 04 მარ

MS Excel expert-ის სასერთიფიკატო ტრეინინგი

ოფის აკადემი


24 იან - 24 თებ

MS Excel Specialist-ის სასერთიფიკატო ტრეინინგ კურსი

ოფის აკადემი


24 იან - 24 თებ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


23 იან - 23 თებ