კურსი/ეფექტური მართვის ტექნიკები” - HR მენეჯმენტი და მომსახურების სტანდარტები
თარიღები:
31 იან - 02 მარ
მდებარეობა:
თბილისი
კატეგორიები:
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები 
Subcategories:
ტრენინგ კურსები
აღწერა:

,,VIP INTELLECT GROUP” გთავაზობთ ტრენინგ კურსებს -

 • ეფექტური მართვის ტექნიკები - HR მენეჯმენტი და მომსახურების სტანდარტები

 

 1. პროგრამის დასახელება: ,,ეფექტური მართვის ტექნიკებითანამედროვე მენეჯერებისთვის!

ვისთვის არის აღნიშნული პროგრამა?

 • მოქმედი და დამწყები მენეჯერებისთვის, ვისაც სურს თანამედროვე მართვის ტექნიკები გაიზიაროს და ეფექტური გახადოს მართვის მეთოდები.

კურსის შედეგი:

 • ტრენინგის მონაწილეები ისწავლიან, თუ  როგორ მიაღწიონ დასახულ მიზანს და შეინარჩუნოს გუნდის კეთილგანწყობა.

პროგრამა დაფუძნებულია სწავლების ინტერაქტიულ პრინციპზე: ცოდნის შეძენა (სემინარი, მცირე ლექცია), უნარების განვითარება (სავარჯიშოები, თამაშები) და ცვლილება დამოკიდებულებებში (განხილვები, დისკუსია, დებატები).

ტრეინინგის თემატიკა:

 • ფასეულობების განსაზღრა - 2 საათი
 • გუნდის მართვა - 10 საათი
 • ბიზნეს კომუნიკაცია - 8 საათი
 • დროის მართვა - 2 საათი
 • ორგანიზაციული კულტურა და ერთგულება - 2 სთ

ფასეულობათა განსაზღვა:

 • რა არის მენეჯმენტი და რა ფასეულობებს ქმნიან მენეჯერები?
 • დავჩექინდეთ, სად ვართ ამჟამად?
 • ლიდერი VS მენეჯერი
 • ქეისების განხილვა
 • შეჯამება: ახალი რა გავიგე, რასაც პრაქტიკაში გამოვიყენებ?

გუნდის მართვა:

 • რა გვჭირდება გუნდის სწორად მართვისათვის?
 • რა ძირითად ფაქტორებზეა დამოკიდებული პერსონალის კმაყოფილება/უკმაყოფილება
 • სავარჯიშო - „მოიპოვე მარკერი“
 • ფსიქოლოგიური ფაქტორები მართვის პროცესში: სუბიექტური აღქმა და რეალობა.
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები და ქეისების განხილვა.
 • ორგანიზაციული კონფლიქტები და მისი მართვის გზები
 • ერიკ ბერნის ტრანზაქციული ანალიზი და პრაქტიკული სავარჯიშო
 • ქცევითი სტრატეგიები და კილმანის ტესტი.
 • მოტივაცია: შინაარსობრივი და პროცესუალური თეორიები.
 • მოტივაციის სავარჯიშო: „3 ქეისი“
 • აქტივობა: გუნდების მიერ სამოტივაციო პოლიტიკის ჩამოყალიბება
 • შესრულებული სამუშაოს შეფასება/ მეთოდები
 • ფუნქციების დელეგირება: job description-ის წერა
 • კადრების შესარჩევად სწორი გასაუბრების პროცესის წარმართვა
 • გასაუბრება: მოდელირებული სიტუაციები
 • ბიზნეს პროცესების კვარტალური დაგეგმარება - მენეჯმენტი მიზნების მიხედვით
 • შეჯამება: ახალი რა გავიგე, რასაც პრაქტიკაში გამოვიყენებ?

ბიზნეს კომუნიკაცია:​​​​​​​

 • ეფექტური კომუნიკაციის ტიპები
 • ბიზნეს მოლაპარაკების ტექნიკები
 • სავარჯიშო: „ ფორთოხალი“
 • ეფექტური უკუკავშირის განხორციელება თანამშრომლებთან;
 • როგორ ვისწავლოთ თანამშრომლების მოსმენა?
 • ინტელექტის ორი მიმართულება: IQ  და EQ (ზოგადი და ემოციური ინტელექტი)
 • სხეულის ენა;

დროის მართვა:

 • დროის მხარჯველების განსაზღვრა;
 • პრიორიტებების განსაზღვრა - საიდან დავიწყოთ?
 • დროის მართვის ეფექტური მოდელი

 ტრეინინგის შეჯამება:​​​​​​​

 • რატომ ვარ უკეთესი ლიდერი?
 • რატომ შემიძლია გუნდის უკეთესად მართვა?
 • რატომ შემიძლია უკეთესი ბიზნეს კომუნიკაციის წარმოება?

სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 24 საათი

კურსის ღირებულება: 400 ლარი

ტრენერი:

9  წლიანი პრაქტიკული მენეჯერული გამოცდილება, ბიზნეს  და არასამთავრობო სექტორში. 4 წელია წარმატებით ისწავლება მისი საავტორო პროგრამა მოქმედი და მომავალი მენეჯერებისთვის სხვადასხვა ორგანიზაციაში.

ამჟამად,  სს „სილქნეტის“ HR დეპარტამენტის სპეციალისტი და ტრენერია.  

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული ტრეინინგის ჩატარება, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა!

 1. ,,VIP Intellect Group“  გთავაზობთ ტრეინინგს - HR მენეჯმენტში

 

ტრენინგებს ატარებენ სხვადასხვა წარმატებული კომპანიიდან მოწვეული მენეჯერები, რომლებიც გამოცდილი ტრენერები არიან!

ტრენინგები გათვალისწინებულია:

 როგორც კორპორატიული მომხმარებლისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის!

 

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნას. შესაბამისად, სასწავლო კურსი ჩატარდება უშალოდ თქვენი ორგანისაზიის მოთხოვნისა და სპეციფიკიდან გამომდინარე, ტრენინგის ჩატარება შესაძლებელია როგორც თბილისში ასევე სხვა ქალაქებში!

 

,,VIP Intellect Group “ -  ენდეთ,  წარმატებულ 18 წლიან გამოცდილებას !

 

ტრეინინგები მიმდინარეობს ინტერაქციული სწავლების სტილში ,,case study,, ფორმატით; აერთიანებს თეორიული ინფორმაციის გადაცემას პრეზენტაციის ფორმით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება/განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ და გუნდურ სავარჯიშოებს, სტრატეგიულ ბიზნეს სიმულაციებსა და საქმიან თამაშებს. სასწავლო პროგრამის შედეგად, ვირტუალური “სტრატეგიული ბიზნეს თამაშების” გამოყენებით, შეიძენთ და დახვეწთ ბიზნეს საქმიანობის წარმოების უნარ-ჩვევებს.

 

 1. პროგრამის დასახელება:  HR ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები

პროგრამის ხანგრძლივობა: 16 საათი

პროგრამის ღირებულება: 350 ლარი

 

ტრენინგის მიზნი:

 • მმართველობითი საქმიანობების დაგეგმარების პრინციპების გაცნობა:
 • სამუშაოს შესრულების მართვის გაუმჯობესება, მოტივაციის სისტემების გამოყენების გზით;
 • შესრულებული სამუშაოს სისტემური შეფასება, ორგანიზაციულ მიზნებთან მიმართებაში;
 • კომპეტენციების მოდელების ფორმირება, კარიერული რუქების ესაქმნელად;
 • ხელმძღვანელობასა და დაქვემდებარებულ თანამშრომლებს შორის ეფექტური კავშირის უზრუნველყოფა;
 • ეფექტური მენეჯმენტისა და თვითმენეჯმენტის უნარ-ჩვევების განვითარება;

პერსონალის მოტივირების, მიზნისკენ მიმართვის, ეფექტური მართვის, ლიდერობის უნარების განვითარება.
 
ტრენინგი განკუთვნილიაადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში პროფესიული ცოდნის მიღების მსურველებისთვის; შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის;

 

 1. ,,VIP Intellect Group“  გთავაზობთ ტრეინინგს:  ,,მომსახურების სტანდარტები“  - service +

პროგრამის ხანგრძლივობა: 16 საათი

პროგრამის ღირებულება: 350 ლარი

ტრეინინგები მიმდინარეობს ინტერაქციული სწავლების სტილში “casestudy” ფორმატით, აერთიანებს თეორიული ინფორმაციის გადაცემას პრეზენტაციის ფორმით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება/განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ და გუნდურ სავარჯიშოებს, ტრატეგიულ ბიზნეს სიმულაციებს და საქმიან თამაშებს.

ტრენინგის მიზანი:

 • წარმატებული კომუნიკაციის წრმოებისათვის აუცილებელი უნარების განვითარება
 • საუბრის  მართვის ფსიქოლოგიური ტექნიკების შესწავლა
 • შრომითი მოტივაციის მაქსიმალიზაცია
 • გუნდური მუშაობის უნარების განვითარება

 

თემები:

 • მომსახურების ტექნიკები
 • კლიენტის ქცევის მართვა
 • საუბრის სტიმულირების მეთოდები
 • გუნდი და გუნდური მუშაობის უნარები
 • მიზნის დასახვის და მიღწევის სტრატეგიები
 • გავლენის ფსიქოლოგია  კომუნიკაციებში
   

შედეგები:

 • მომსახურების სტანდარტების ამაღლება,  
 • წარმატებული კომუნიკაციისათვის სავალდებულო უნარ ჩვევების გამომუშავება.

კურსზე დარეგისტრირებისთვის შეავსეთ "მსმენელის ბარათი" ჩვენი ვებ გვერდიდან www.vipintellect.ge

ან დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ტელეფონებზე.
 

მის: პეკინის ქ. #28, მე-6 სართ

ტელ: +995322378111; +995593618212; +995551196110;

e-mail: ninovipicg@gmail.com

https://www.facebook.com/vipintellectgroup/

www.vipintellect.ge

 

მსგავსი განცხადებები
,,ჯანდაცვის მენეჯმენტის“, სამედიცინო რეგისტრატორის და ფარმაკოლოგიის კურსები

VIP Intellect Group


31 იან - 01 მარ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials (CompTIA A+ )

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


23 იან - 23 თებ

IT ინჟინერია- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერტიფიკატო კურსი

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი


06 თებ - 06 მარ

IT ქსელის შემსწავლელი კურსი + პრაქტიკა

Next-IT Academy


14 თებ - 04 მარ

MS Excel expert-ის სასერთიფიკატო ტრეინინგი

ოფის აკადემი


24 იან - 24 თებ

MS Excel Specialist-ის სასერთიფიკატო ტრეინინგ კურსი

ოფის აკადემი


24 იან - 24 თებ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


23 იან - 23 თებ