ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი

ინგლისური ენის მოსამზადებელი კურსი/IELTS ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 06 თებ - 06 მარ
თბილისი
ადამიანური რესურსების მართვის თეორიული და პრაქტიკული კურსი სტაჟირებით ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 06 თებ - 06 მარ
თბილისი
IT ინჟინერია- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერტიფიკატო კურსი ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 06 თებ - 06 მარ
თბილისი
დასაქმების ხელშეწყობით საბანკო საქმის სრული თეორიული და პრაქტიკული კურსი ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 06 თებ - 06 მარ
თბილისი
საატესტატო, სააბიტურიენტო, სამაგისტრო და საგრანტო გამოცდების მოსამზადებელი კურსი ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 06 თებ - 06 მარ
თბილისი
ტრენერების ტრენინგი, პროექტების წერის ტექნიკა, ეფექტური პრეზენტაციის უნარები ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 06 თებ - 06 მარ
თბილისი
უცხო ენები-ინგლისური, რუსული, გერმანული ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 06 თებ - 06 მარ
თბილისი