ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი

ტრენინგები მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
აქცია საატესტატო/სააბიტურიენტო/სამაგისტრო/საგრანტო გამოცდებისთვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
პრაქტიკები სტაჟირება სამუშაო გამოცდილება 150 ლარი  350 ლარის ნაცვლად! ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
ინგლისური ენის მოსამზადებელი კურსი - IELTS ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
აქცია - ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
აქცია-საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
აქცია-დასაქმების ხელშეწყობით საბანკო საქმის თეორიული და პრაქტიკული კურსი ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
აქცია-ადამიანური რესურსების მართვის თეორიული და პრაქტიკული კურსი სტაჟირებით! ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი
აქცია- IT ინჟინერია- ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასერტიფიკატო კურსი ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი 16 აპრ - 15 მაის
თბილისი